fbpx

Reisebetingelser

Våre reiser er laget for voksne med normal kondisjon og som er vandt til å gå på ujevnt underlag. Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker flere detaljer rundt dette.

Reisegarantifondet:

Linnea Reiser har stilt nødvendig garanti og er medlem i Reisegarantifondet.

Påmelding:

Påmelding gjøres ved å ringe oss på telefon 918 30 575 eller web-siden. Påmeldingsfristen er normalt fra 2-3 måneder før reisen starter. Se den enkelte reise. Vi har alltid noen plasser åpne etter dette, så ta kontakt for å høre om noe ledig.

Betaling:

Etter at vi har mottatt påmeldingen, sender vi bekreftelse med bankgiro pålydende depositum kr. 3.000/person med forfall innen 10 dager. Avvik i depositumet kan forekomme. Sluttfaktura fratrukket innbetalt depositum blir tilsendt og forfaller til betaling cirka 5 uker før avreise.

Flybilletter/reiseinformasjon:

Flybilletter og annen reiseinformasjon sendes til deltagerne cirka 14 dager før avreise.

Forbehold:

  • Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse turen dersom det ikke melder seg et tilstrekkelig antall deltagere. Påmeldte blir underrettet snaret og tilbake innbetalt beløp blir tilbakebetalt.

  • Ved uforutsette hendelser som arrangøren ikke kan ha kontroll over eller kan vite om på forhånd og “force majeure” kan arrangøren foreta nødvendige programforandringer og eventuelle kanselleringer.

  • Arrangøren forbeholder seg retten til prisforandringer som følge av justeringer av skatter, avgifter, oljepriser, valutakurser mv.

  • Arrangøren tar forbehold om programendringer som må gjøres, grunnet forhold vi ikke råder over eller kan vite om på forhånd.

  • Arrangøren tar forhold om endring/justering i rutetidene hos flyselskapet og har intet ansvar for “tilslutningsbilletter” som ikke er bestilt sammen med turen hos arrangøren.


Pass:

På alle reiser utenfor Skandinavia er det nødvendig å ha med gyldig pass. På oversjøiske reiser må passet være gyldig minst 6 måneder etter hjemkomst.

Avbestilling (per person) – generelt:

Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme avvik for noen reiser. Den reisende kan avbestille reisen uten hensyn til grunn ette følgende regler:

A. Mot et administrasjonsgebyr på kr. 1.000,- kan reisen avbestilles mellom påmeldingstidspunktet og påmeldingsfristens utløp.

B. Avbestilling mellom påmeldingsfrist og 46 dager før avreise belastes med 30% av reisens totalbeløp.

C. Avbestilling mellom 45 – 35 dager før avreise belastes med 40% av reisens totalbeløp.

D. Avbestilling mellom 34 – 15 dager belastes med 75% av reisens totalbeløp.

E. Avbestilling mindre enn 15 dager før avreise eller den reisende ikke møter ved avreise eller mangler de nødvendige papirer for å delta, beregner arrangøren seg hele reisens kostnad.


Avbestillingsbeskyttelse ved sykdom:

Eget ansvar. De fleste forsikringer og betalingskort har avbestillingsbeskyttelse ved sykdom inkludert. Sjekk din egen forsikring.

Forsikringer / ansvar:

Reisesyke- og reisegodsforsikring og Europeisk Helsekort må hver og en selv sørge for.

Generelt:

Linnea Reiser opptrer kun som en agent for leverandørene (eks. fly, hotell, buss osv) og vi står således ansvarsfritt for skade eller tap som måtte oppstå under reisens avvikling. Omkostninger som oppstår pga. streik, start eller landingsforbud, forsinkelser, værforhold og andre forhold som ikke skyldes forsømmelser fra arrangørens side, må bæres av den reisende selv. Videre står Linnea Reiser ansvarsfritt for tap eller skade på personlige effekter tilhørende de reisende.

Linneahuset AS / Linnea Reiser oktober 2019